Informasjon

KONTAKTINFORMASJON:

Telefonnummer: 47990888
Vakttelefon utenfor telefontid: 47990888 (trykk så 1 i menyen)
E-post: post@nobraconsult.no


NOBRACONSULT
Industriveien 5
7072 HEIMDAL


Besøk oss i Industrivein 5
Port 7 (baksiden av bygget)
Vi tar VIPPS som betaling på kontantsalg

PRIVATKUNDER

Privatkunder gis ikke kreditt og må derfor forhåndsbetale før deler eller produkter utleveres. Privatkunder kan faktureres, men sending eller utlevering skjer først når betaling er registrert hos oss. VIPPS kan brukes for betaling; kvittering sendes pr. mail.

BEDRIFTSKUNDER

Vi bruker Aprila bank til fakturering mot bedriftskunder. Det vil for hver enkelt faktura gjøres en kreditvurdering av bedriften, og det er derfor ikke gitt at bedriften kan opprettholde kreditt gitt tidligere. For bedrifter som ikke kan registreres med kredittsalg må faktura betales før varene eller produktet sendes eller hentes ut. For faste kunder kan det gjøres unntak (egen kreditavtale med oss)

PANT

Varer med panteverdi må returneres til oss innen 14dager etter at den nye delen er mottatt. Om ikke pantevarer returneres inne fristen vil panteverdi etterfaktureres. Panteverdi oppgis på faktura.

RETUR / BESTILLINGSVARER

Feilbestillinger fra kunde tas ikke i retur om dette er bestillingsvare. Vi gir normal retur på lagervarer.

DIAGNOSE / FEILSØKING

Ved diagnose av komponenter eller motor faktureres normal arbeidstid om ikke annet er beskrevet i prislister. Ved diagnose av injektorer og dieselpumper, kan mer tid enn «test» pris forekomme for å finne feil på komponenten, og dette faktureres pr. time. Om ikke annet er avtalt faktureres normal arbeidstid ved diagnosering for prisoverslag ved reparasjon. I det totale tilbudet fra oss vil diagnose og feilsøking være inkludert i prisen. (Om vi demonterer en komponent og du ikke ønsker reparasjon / kjøpe komponent hos oss, faktureres tiden som går med på feilsøking/diagnose)

.

GARANTI / REKLAMASJON

– Garanti på nye produkter eller deler følger fabrikanten.
– Garanti på byttekomponenter er 6mnd (maks 20.000km)
– Garanti på reparerte komponenter er 6mnd (maks 20.000km)

Ved garanti leveres nye deler eller komponenter. Gamle deler eller komponenter må returneres oss for kontroll. Ved garanti på reparasjon utført av oss skal delen eller komponenten returneres for utbedring. Du kan ikke kreve kreditering av kjøp før vi har gitt avhjelp.  kjøpsloven § 36 og forbrukerkjøpsloven § 29

Reklamasjon på varer eller tjenester må gjøres i tråd med kjøpsloven § 36 og forbrukerkjøpsloven § 29. Reklamasjon eller krav om avhjelp må skje innen rimelig tid etter at varen er mottat. Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der selgeren opptrer i næringsvirksomhet, mens kjøperen er en forbruker.
1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.
(2) Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.
Ved reklamasjon skal varen eller produktet alltid returneres til oss for utbedring. Vi betaler frakten til oss og tilbake til kunden om ikke kunde befinner seg i umiddelbar nærhet og kan levere varen eller produktet uten særlig belastning.


OBS: Ved montering av injektorer eller dieselpumper skal alltid systemet flushes og drivstoffilter skiftes. Forurensning under montering, feilmontering og feil bruk vil medføre tap av garanti. For PIEZO injektorer skal alltid styreenhet kontrolleres for riktig funksjon (overspenning kan forekomme).
 
Ved reklamasjon skal «skjema for reklamasjon» fylles ut og sendes med komponenten. Komponenter som ikke dekkes av garanti blir fakturert i sin helhet. Ved reklamasjon på nye produkter, kan kostnad med forsendelse til leverandør for kontroll påløpe om feilen skyldes montering, forurensning, feilmontering, feil bruk etc.
 
INJEKTORER – COMMON RAIL:
 
1.     Ved montering av injektorer skal dieselfilter skiftes og rail flushes for å sikre at det ikke er forurensning i systemet.
2.     Injektor monteres med trykkrør og motoren kinnes (dras på starter) i 5-7sek x 2 ganger. (Dette for å forsikre om smøring i injektoren før den aktiveres med puls)
3.     Etter dette kan elektrisk kobling settes på og start kan skje.

For SIEMENS injektorer skal det alltid skiftes strekkbolter når injektor skiftes. For andre injektorer kan disse kontrolleres/måles før gjenbruk.
%d bloggere liker dette: