Teknisk support

Garanti

Garanti på nye deler og produkter følger alltid produsentens garantiordning. Det er viktig at prosedyrer ved skifte/montering av komponenter blir fulgt, slik at du slipper at garanti frafaller. Normal garanti på deler og produkter er 2 år, eller forventet slittasje. Ved salg til firma gjelder garantien 6mnd.

Reparasjoner og byttekomponenter som pumper og injektorer har 6mnd garanti for feil fra oss eller leverandør. Garantien gjelder for inntil 20.000km. Det er viktig at prosedyrer følges ved skifte/montering av komponenter slik at garantien ikke frafaller.

Montering av pumper og injektorer (generelt)

– Dieselfilter skal alltid skiftes ved montering av nye komponenter.
– Kontroller for fukt i systemet
Rør og slanger som tilhører komponenten må flushes, slik at skitt ikke kommer inn i komponenten.
– Følg ellers anvisning som gjelder den spesifikke komponenten om dette er beskrevet.

Montering av injektorer

Ved slifte av injektorer er det spessielt viktig å påse at det ikke er kommer skitt eller smuss inn i rail eller dieselrør til injektorer.
1. Flush alltid før injektoren kobles til / skrus inn på diesellinen. Dette kan gjøres med å kinne motoren litt slik at frisk diesel kommer ut av rør. Vær veldig nøye med renhold under hele prosessen.
2. Luft systemet FØR elektronikken kobles til C/R injektoren. Det er viktig at systemet luftes godt før elektronikken tilkobles for å hindre skade ved at injektoren «jobber» uten tilstrekkelig smøring eller at den åpner før den får diesel slik at forbrenningsgass går inn i dysespissen og injektoren! Koble til dieselrør (høytrykk) og event. retur og kinn motoren i 3-5sek. Løs så på hver enkel injektor for å fjerne luft fra systemet. Gjenta om nødvendlig. (FOR DELPHI følg egen prosedyre)
3. Programmer injektoren om nødvendig. For injektorer som krever koding må dette gjøres med diagnose/programmerings-utstyr. På injektorer som krever koding bør det alltid utføres en «injector pilot learn» etter montering. Serlig om det monteres en reparert injektor med samme kode. Dette er viktig for å fortelle styringen at den må «lære» seg injektoren på nytt. (FOR SIEMENS VDO kan det være nødvendig å skrive inn en «annen kode» (lagre), for så å legge inn den korrekte (lagre) slik at styringen fortelles at en ny injektor er montert)
4. Koble til elektronikken på injektoren og prøvestart. Går motoren ujevnt på tungang har ikke styringen skjønt at ny/reparert injektor er montert. Sjekk diagnose og rekalibrere om nødvendlig. (Motoren kan kompensere litt til å starte med før den lærer seg den nye injektoren)

Montering av pumper

Vær alltid nøye med at det ikke er skitt eller smuss i tilførsel av diesel før montering. Flush systemet tilstrekkelig. Området rundt pumpa bør være så reint som mulig for å hindre at smuss faller ned i tilførsel etc. Sørg for at systemet luftes tilstrekkelig. På C/R systemer bør elektronikk på injektorer frakobles under lufting for å hindre at injektorene går uten tilstrekkelig smøring. Følg event. de to første punktene i «montering av injektorer». For mekaniske pumper, luftes denne ved å løse på høytrykksrør opp til injektoren. (For Delphi følg egen prosedyre)

Ved lekkasje av diesel inn i motoren, må alltid retur fra pumpa til tanken kontrolleres. Overtrykk i pumpa pga tett retur fører til at dieselen sprenger på simmering og pumpa begynner å lekke inn i motoren. På høytrykkspumper som har overtrykksventil (Delphi), må denne kontrolleres for korrekt trykk, event. byttes. Lekkasje kan også forekomme etter normal slitasje på simmering og aksling. Det er uansett smart å kontrollere for FRI RETUR.

For EDC og VRZ pumper se og les denne veiledningen:

DELPHI injektorer og pumper

Delphi injektorer «låser seg» om du ikke følger korrekt prosedyre ved montering av injektorer og pumper. Dette kommer av at injektorene ikke tåler å gå uten diesel, og ventilen låser seg pga at gass fra kompressjonen går opp i injektoren. Denne kan da være tidkrevende å få løs igjen (slik at bilen starter) Noen kaller dette et «luftlås». Det er derfor viktig å følge samme lufteprosedyre ved montering av pumpe, injektor eller om høytrykkssiden har vært åpnet. (Det kan også være lønsomt å gjøre dette etter skifte av dieselfilter om du er i tvil om det kan komme luft inn i systemet)

Viktig: Noen delphi injektorer må programmeres, undersøk om dette er nødvendig for din bil.

1. Ta alltid av styringskabelen til injektorene. (Om du monterer ny injektorer, kobler du ikke til elektronikk/styrings kabelen)
2. Mutter (høytrykksrør) til injektor skal være løs (slik at luft kan slippe ut)
3. Kinn (dra motor på starter) til det kommer ren diesel (ikke luft) ut av høytrykksrøer ved injektorer
4. Skru fast høytrykksrør til injektoren og kinn (dra motoren på starter) i ca 5 sek.
5. Løs forsiktig på høytrykksrør ved injektoren igjen for å se om det kommer ut luft. Om det kommer luft, gjenta punkt 4 og 5.
6. Når det ikke kommer luft fra høytrykksrør jf. punk 5 skrus høytrykksrør fast.
7. Kinn (dra motor på starter) i ca 5sek for å bygge opp trykk og diesel i injektor.
8. KOBLE TIL STYRINGSKABEL til injektor og prøvestart.

Bosch og Siemens VDO injektorer

Ved montering av nye injektorer fra Bosch og Siemens VDO som trenger koding, må syringsenhet fortelles at den må lære seg injektorer på nytt. Dette kan gjøres ved å kjøre et «injector pilot learn» program. Om dette ikke eksisterer for bilen / diagnosen, kan du prøve med å skifte ut injektorkoden (skrive inn en tilfeldig annen kode og langre). Prøvestart. Stopp igjen motoren og programmer inn den riktige koden. Start så opp motoren. Motoren kan bruke 20-30sek etter oppstart på å «lære seg» injektoren på nytt. Kompensering av injektorer (innsprøytning) bør avta innen 1 min etter oppstart. For Bosch piezo er det viktig å bruke samme «siste bokstav» i koden da denne forteller styringen hvilken strøm injektoren trenger for å fungere optimalt.

Etter montering av nye komponenter bør du alltid sjekke for feilkoder og event. slette disse. Kontroller så at det ikke dukker opp nye feilkoder etter montering. (Gjelder for C/R – elektrisk styrte komponenter)

Diagnose av problemet

Å kunne lese diagnosen og verdier er en viktig del av å finne frem til problemet med motoren. Noen ganger kan innsprøytnings kompensasjon kreve flere enkle tester for å sikre seg at riktig komponent blir testet/skiftet. I de fleste tilfeller er grunnen til innsprøytningskompensering feil eller slitasje på en eller flere injektorer. Det er viktig å huske på at andre mekaniske feil i motoren som ventiler, stempel etc. også kan føre til kompensering. Det kan derfor noen ganger være lurt å gjennomføre en kompressjonstest når injektorene er ute, for å kunne utelukke event. andre feil. Som en tommelfinger regel skal ikke en injektor kompensere mer enn ca 5-8% av sin normale levering som ny. Dette gjør at hver enkelt injektor type og modell har sin maks- verdi. En middel maksverdi kan være i området 1,5mg/st til 2,0mg/st. Det kan ofte være smart å kontrollere dette opp mot returrekkasje til injektorene.

VI UTFØRER GENERELL DIAGNOSE AV PERSONBILER: Kr 750 inkl. mva (600kr + mva) Med vårt diagnoseverktøy for VCDS (VAG) og Foxvell PRO diagnoseverktøy. Vi kan kontrollere motor og injektorer, lese av feilkoder, slette feilkoder og programmere injektorer. Du kan også få en generell diagnose (scan) av bilen. (Prisen inkl. diagnose og sletting av feil + kontroll av injektorer på diagnose). Arbeid ut over dette koster kr 330,- inkl. mva (264kr + mva) for hvert 15min.

Railtrykk

Ved startproblemer og rykkete gange på høyere turtall er ofte dette relatert til injektorene. Det kan i noen tilfeller være høytrykkspumpe og regulator som er feil. For å danne seg et bilde av dette kan en returtest fra injektorene være steget å ta. Har injektorene stor lekkasje, fører dette til at høytrykkspumpa ikke klarer å bygge trykk. Er injektorene tette og fine, kan dette være relatert til regulatoren i høytrykkspumpa. Ved problemer med lavt railtrykk må du ALLTID sjekke for spon i systemet. Dette er spessielt viktig på VAG og BMW med Bosch CP4 pumpe!

Timing av dieselpumpe

Timing av dieselpumper gjelder IKKE for common rail høytrykkspumper da de ikke trenger timing. For rotorpumper og rekkepumper må disse times. Står pumpa på «sporkile» trengs ingen ekstern timing, da denne er bestemt av kilen. (Forhåndsbestemt timing). For saktegående motorer som traktorer etc, ligger timingen stort sett på ca 6-8 grader før ØD. For båt- og bilmotorer med turtall rundt 4000+ rpm ligger stort sett timingen på 10-12 grader før ØD. Timingen står ofte oppgitt i data over pumpa eller i manualen til motoren. Timingen kan gjøres på to måter: 1. pumpa er forhåndsinnstilt på tenning og motoren skal stå i ØD ved montering. 2. pumpa settes i «0» og motoren skal stå med antall grader fortenning ved montering. (Motoren skal da stå FØR ØD)

Zexel ME 190711 (Pajero 3,2 DID pumpe)

Denne pumpa er en elektrisk styrt mekanisk pumpe fra Zexel. Disse pumpene registrerer feilmeldinger i styreenhenten til bilen, og det er derifra mulig å lege ut feilkoder. Selv om feilkodene viser til en giver eller elektriske komponenter, kan den aktuelle feilen ligge mekanisk i pumpen. Da giverne i stor grad kun gir feedback ved satte verdier, kan giveren vise rett (pumpefeil), men dette kommer ut som feilkode på giveren. Ta kontakt med oss om du har problemer med denne pumpa. Feilkoder på timing device (forstiller) kommer i mange tilfeller av at forstillerstempelet sitter fast. Ofte av skitt og smuss. Ujevn gange kommer i stor grad av smuss og vann, men kan også komme av at GE er treig og går ujevnt. (Serlig om den ikke akselrerer eller regulerer godt under pådrag eller når bilen settes i gir. Vi anbefaler en kontroll / service av denne pumpen om problemer oppstår da det alltid har en bakenforliggende feil/grunn. Pajero har et kjent porblem med dårlig fyllerør som gjør at det kommer smuss og vann inn i tanken. Tanken i seg selv kan også begynne å avgi partilker fra coating. Sjekk og skift dieselfilter ofte for å forebygge pumpefeil. Sjekk også påfyllerør og om det ligger smuss og vann på tanken!
FeilkodeBeskrivelse av kode
14Fuel temperature sensor (Ligger i GE – toppelektronikk)
18 og 21Enigne speed sensor (Main and Backup) Står på brakett
25Timer posistion sensor (Feil med giver eller forstiller sitter fast / er treig)
26Control sleeve position (Ligger i GE – toppelektronikk), feedback
43Timing control valve (feil i ventil)
46Injection correction ROM system (avvik i levering fra program)
48GE actuator feil (Feedback feil til GE) / GE beveger seg ikke riktig
%d bloggere liker dette: