VIKTIG!!!

For å opprettholde garanti på dieselkomponenter skal dieselfilter skiftes og diesel rør / slanger flushes før montering av ny komponent. Dette for å forhindre at nye / reparerte komponenter blir skadet av partikler, fukt og annen forrurensning i dieselsystemet. Ved garanti eller reklamasjon må det kunne dokumenteres at dette er utført.

Det er viktig å forsikre seg om at partikler og smuss ikke kommer inn i koblinger under demontering / montering. Sørg derfor at området rundt komponenten er rengjort på en forsvalig måte før arbeidet starter. Dekk til området om det blir stående «åpent» i påvente av reparasjon / nye deler.

VÆR OBS:

Sørg for at sylindre er fri for væske / olje / dieselrester før montering av av injektorer. Rengjør tetteflate mot kobberpakning. (Væske/smuss i sylinderen under oppstart kan entre spissen gjennom kompresjonen og skade/forurense tetteflater) Bruk event. trykkluft å blås ned på toppen av stemplet når det står i topp for å fjerne væske/fukt/skitt.

INJEKTORER

FØR arbeid med injektorer er det alltid viktig å rengjøre området tilstrekkelig. Vask grundig og sør for å fjerne løs skitt / smutt / væske / fukt.

Når høytrykksrør fjernes er det viktig å plugge dette slik at det ikke kommer smuss inn under arbeid. Dette gjelder for mekaniske injektorer og common rail injektorer.

Rengjør alltid sylinderen ved å sette stempel på topp og blåse med trykkluft slik at skitt og fukt/væske forsvinner. Rengjør så tetteflate for kobberpakning mot injektor nøye. (Se etter skader i setet)

Ved montering:
(1) flush høytrykksrør før det skrus fast på injektoren. Dette sørger også for å lufte ut systemet. (kinn/sviv motoren til det kommer ren diesel ut av røret)
(2) Skru på høytrykksrør og retur (for common rail; kinn/sviv motoren i 5sek før elektrisk connector kobles på «lufte».)

DIESEL PUMPE

FØR arbeid med pumpe er det alltid viktig å rengjøre området tilstrekkelig. Vask grundig og sør for å fjerne løs skitt / smutt / væske / fukt.

Vært alltid nøye med å dekke til / plugge dieseltilførsel og høytrykksrør på alle typer pumper.

Sørg for at pakninger / tetteflater er rene og sjekk for skader på drev etc.

Ved montering:
(1) Flush tilførselrør før den skrus fast på pumpa.
(2) Sørger for å lufte igjenom pumpa manuelt om mulig. (på noen common rail motorer kan dette gjøres med å skru på tenningen -elektrisk fødepumpe) Dette er spessielt viktig på nye høytrykkspumper for å utelukke tørkjøring under oppstart.
(3) Skru på høytrykksrør og retur.
(4) Luft høytrukksrør ved injektorer ved å kinne/svive motoren til det kommer ut ren diesel.

Delphi injektorer

Delphi injektorer kan «låse» seg om kompresjonsgass går opp i ventilen. Dette skjer særlig under oppstart etter montering av overhalte komponenter. Grunnen til at dette skjer er at kompresjonsgass går «feil vei» opp i injektoren før dieseltrykket bygges opp og ventilen setter seg fast. Dieseltrykket må økes betraktelig for at ventilen skal løsne igjen og dette kan være tidkrevente.

Du kan unngå dette problemet ved å lufte systemet tilstrekkelig før injektoren monteres. (Fyll event. diesel i toppen på injektoren). Luft systemet godt før elektrisk connector tilkobles.

Koding av injektorer

Ved montering av nye injektorer er det viktig å sjekke om det er nødvendig å programmere inn ny kompensasjonskode i styreenheten. Ved overhaling av injektorer trengs sjeldent dette. Bosch kan bruke flere minutter å «lære» seg den nye injektoren etter bytte/programmering.
(Ved overhaling av injektorer kan vi skrive ut ny korreksjonskode om bilen krever dette)

Injektor kompensering

Injektor kompensering skjer når det blir forskjell i levering (motoren går med forskjellig hastighet iht. til veivsensor) på de forskjellige sylindrene. Kompensering kan også forekomme ved redusert kompresjon som stempelringer, ventiler etc.
Det er viktig å vite at kompenseringen er avvik fra sylinder til sylinder, og ikke avvik i fra «ny tilstand».
Ofte viser kun en sylinder stort avvik, men i realiteten er alle injektorene nesten likt slitt. Det er derfor alltid annbefalt å kontrollere/over alle injektorene samtidig ved mistanke om injektorfeil.

Etter montering av nye komponenter bør du alltid sjekke for feilkoder og event. slette disse. Kontroller så at det ikke dukker opp nye feilkoder etter montering. (Gjelder for C/R – elektrisk styrte komponenter)

Diagnose av problemet

Å kunne lese diagnosen og verdier er en viktig del av å finne frem til problemet med motoren. Noen ganger kan innsprøytnings kompensasjon kreve flere enkle tester for å sikre seg at riktig komponent blir testet/skiftet. I de fleste tilfeller er grunnen til innsprøytningskompensering feil eller slitasje på en eller flere injektorer. Det er viktig å huske på at andre mekaniske feil i motoren som ventiler, stempel etc. også kan føre til kompensering. Det kan derfor noen ganger være lurt å gjennomføre en kompressjonstest når injektorene er ute, for å kunne utelukke event. andre feil. Som en tommelfinger regel skal ikke en injektor kompensere mer enn ca 5-8% av sin normale levering som ny. Dette gjør at hver enkelt injektor type og modell har sin maks- verdi. En middel maksverdi kan være i området 1,5mg/st til 2,0mg/st. Det kan ofte være smart å kontrollere dette opp mot returrekkasje til injektorene.

VI UTFØRER GENERELL DIAGNOSE AV PERSONBILER: Kr 750 inkl. mva (600kr + mva) Med vårt diagnoseverktøy for VCDS (VAG) og Foxvell PRO diagnoseverktøy. Vi kan kontrollere motor og injektorer, lese av feilkoder, slette feilkoder og programmere injektorer. Du kan også få en generell diagnose (scan) av bilen. (Prisen inkl. diagnose og sletting av feil + kontroll av injektorer på diagnose). Arbeid ut over dette koster kr 330,- inkl. mva (264kr + mva) for hvert 15min.

Railtrykk

Ved startproblemer og rykkete gange på høyere turtall er ofte dette relatert til injektorene. Det kan i noen tilfeller være høytrykkspumpe og regulator som er feil. For å danne seg et bilde av dette kan en returtest fra injektorene være steget å ta. Har injektorene stor lekkasje, fører dette til at høytrykkspumpa ikke klarer å bygge trykk. Er injektorene tette og fine, kan dette være relatert til regulatoren i høytrykkspumpa. Ved problemer med lavt railtrykk må du ALLTID sjekke for spon i systemet. Dette er spessielt viktig på VAG og BMW med Bosch CP4 pumpe!

Timing av dieselpumpe

Timing av dieselpumper gjelder IKKE for common rail høytrykkspumper da de ikke trenger timing. For rotorpumper og rekkepumper må disse times. Står pumpa på «sporkile» trengs ingen ekstern timing, da denne er bestemt av kilen. (Forhåndsbestemt timing). For saktegående motorer som traktorer etc, ligger timingen stort sett på ca 6-8 grader før ØD. For båt- og bilmotorer med turtall rundt 4000+ rpm ligger stort sett timingen på 10-12 grader før ØD. Timingen står ofte oppgitt i data over pumpa eller i manualen til motoren. Timingen kan gjøres på to måter: 1. pumpa er forhåndsinnstilt på tenning og motoren skal stå i ØD ved montering. 2. pumpa settes i «0» og motoren skal stå med antall grader fortenning ved montering. (Motoren skal da stå FØR ØD)

Zexel ME 190711 (Pajero 3,2 DID pumpe)

Denne pumpa er en elektrisk styrt mekanisk pumpe fra Zexel. Disse pumpene registrerer feilmeldinger i styreenhenten til bilen, og det er derifra mulig å lege ut feilkoder. Selv om feilkodene viser til en giver eller elektriske komponenter, kan den aktuelle feilen ligge mekanisk i pumpen. Da giverne i stor grad kun gir feedback ved satte verdier, kan giveren vise rett (pumpefeil), men dette kommer ut som feilkode på giveren. Ta kontakt med oss om du har problemer med denne pumpa. Feilkoder på timing device (forstiller) kommer i mange tilfeller av at forstillerstempelet sitter fast. Ofte av skitt og smuss. Ujevn gange kommer i stor grad av smuss og vann, men kan også komme av at GE er treig og går ujevnt. (Serlig om den ikke akselrerer eller regulerer godt under pådrag eller når bilen settes i gir. Vi anbefaler en kontroll / service av denne pumpen om problemer oppstår da det alltid har en bakenforliggende feil/grunn. Pajero har et kjent porblem med dårlig fyllerør som gjør at det kommer smuss og vann inn i tanken. Tanken i seg selv kan også begynne å avgi partilker fra coating. Sjekk og skift dieselfilter ofte for å forebygge pumpefeil. Sjekk også påfyllerør og om det ligger smuss og vann på tanken!
FeilkodeBeskrivelse av kode
14Fuel temperature sensor (Ligger i GE – toppelektronikk)
18 og 21Enigne speed sensor (Main and Backup) Står på brakett
25Timer posistion sensor (Feil med giver eller forstiller sitter fast / er treig)
26Control sleeve position (Ligger i GE – toppelektronikk), feedback
43Timing control valve (feil i ventil)
46Injection correction ROM system (avvik i levering fra program)
48GE actuator feil (Feedback feil til GE) / GE beveger seg ikke riktig
%d bloggere liker dette: